skip to Main Content

Nieuwe regels per 11 mei 2020

Beste leden,

Vanaf 11 mei is het eindelijk weer mogelijk op ons circuit te rijden. Echter zitten hier wel wat beperkingen aan. De vereniging moet elke dag en tijdsstip die we willen rijden verantwoorden naar de gemeente en de veiligheidsregio. Tevens moeten wij borgen dat iedereen zich aan de algemene noodregels houdt, zoals 1,5 meter afstand houden, kunnen reinigen van handen en materialen. Verder moet er een coördinator zijn aangewezen als aanspreekpunt voor politie, boa’s en leden. Toeschouwers en aanhang worden niet toegelaten.

Jullie zullen begrijpen dat het dus niet mogelijk is om zomaar even op de baan te rijden en zeker niet individueel! We zullen ons allen aan de regels moeten houden en respecteren. Doe je dit niet, dan hoor je helaas ook niet in onze vereniging thuis!

Dit houdt in dat wij vaste dagen gaan maken, waar altijd een bestuurslid aanwezig is als coördinator. Wij hebben 22 sleutelplaatsen in kunnen richten en 6  plaatsen op de rijdersstelling.

Concreet al vast een paar richtlijnen:

  • Toegang uitsluitend voor leden, die zich vooraf hebben aangemeld.
  • Geen gastrijders of bezoekers toegelaten.
  • Rijden uitsluitend op de door bestuur aangewezen dagen en tijden.
  • Iedereen wordt geacht zich te houden aan de algemene richtlijnen.
  • Aanwijzingen van de coördinator zijn bindend. Hier is geen discussie mogelijk.
  • Je mag alleen komen als je fit en gezond bent.
  • Hek zit altijd op slot, alleen bestuursleden hebben een sleutel. Sta je aan de poort op de trainingsdag waar je voor bent aangemeld en geaccepteerd, stuur dan even een whatsapp naar de dienstdoende coördinator. Hij zal het hek even openen.

Aanmelding gaan we inrichten via MyRCM. We trachten zoveel mogelijk rekening te houden dat iedereen de zelfde kansen krijgt om te kunnen rijden. Met 22 plaatsen per dagdeel verwachten wij voor iedereen een eerlijke kans. Op de bonnefooi komen heeft geen zin, we laten alleen aangemelde leden toe. Over het hek klimmen al helemaal niet, wij zijn dan genoodzaakt zeer streng op te treden!

Houden we ons niet aan deze regels, riskeren we naast een hoge boete voor de overtreders een nog veel hogere boete voor de vereniging! Daarnaast bestaat dan de kans dat ons de toegang tot de club voor langere tijd ontzegd wordt en dat is het laatste wat we willen!

Om iedereen beter en sneller op de hoogte te brengen, heeft het bestuur een informatie whatsapp geopend. Hier kunnen de leden niet zelf in reageren, is dus puur voor de laatste info. Om in deze groepsapp te komen kun je een berichtje appen naar één van de bestuursleden.

We gaan er binnen deze kaders wat moois van maken. Streven is nog steeds dat wij woensdagmiddag om 14.00 de eerste groep op de baan mogen verwelkomen. Inschrijving gaat dit weekend open en sluit telkens 1 uur voor aanvang.

We zien jullie graag spoedig weer op de baan!

Het bestuur RC Hotwheels

Back To Top