skip to Main Content

Richtlijnen trainingsdagen vanaf 11 mei 2020

De veiligheidsregio waar Deventer onder valt, heeft bepaald dat sportverenigingen onder bepaalde voorwaarden weer gebruik mogen maken van hun sportaccommodatie. Elke training moet aangemeld worden en onder toezicht staan van een coördinator.

Om hieraan te voldoen heeft het bestuur van RC Hotwheels besloten per week 2 vaste trainingsdagen te organiseren, woensdag van 14.00 – 22.00 en zondag van 10.00 – 17.00, feestdagen worden apart aangekondigd. Om ervoor te zorgen dat elk lid gelijke kansen krijgt om van de baan gebruik te maken hebben we de volgende regels opgesteld:

 • Toegang uitsluitend voor leden, die zich vooraf hebben aangemeld via MyRCM
 • Geen gastrijders of bezoekers toegelaten. Wordt je gebracht door een ouder, kan deze helaas niet blijven toekijken of helpen.
 • Rijden uitsluitend op de door bestuur aangewezen dagen en tijden.
 • Aanwijzingen van de coördinator zijn bindend. Hier is geen discussie mogelijk.
 • Niet houden aan de richtlijnen wordt één maal gewaarschuwd, volgende keer wordt het lid verzocht het terrein voor die dag te verlaten.
 • Herhaaldelijk overtreden kan tot schorsing van het lidmaatschap leiden.
 • Hek zit altijd op slot, alleen bestuursleden hebben een sleutel. Sta je aan de poort op de trainingsdag waar je voor bent aangemeld en geaccepteerd, stuur dan even een whatsapp naar de dienstdoende coördinator. Hij zal het hek openen
 • Iedereen wordt geacht zich te houden aan de algemene richtlijnen:
  • Blijf thuis als je ziek of verkouden bent
  • Hoest in de binnenkant van je ellenboog
  • Was regelmatig je handen
  • Houdt altijd 1,5 meter afstand
 • .Speciale richtlijnen op het circuit:
  • Bij binnenkomst zet je de spullen op de tafel op een manier dat je zelf precies voor de middenstreepje van het vak staat
  • Er zijn 22 sleutelplaatsen gecreëerd, hier dien je gebruik van te maken.
  • Zorg ervoor dat je om je heen de 1,5 meter in acht neemt
  • Op de rijdersstelling mogen maximaal 6 rijders staan.
  • Wil je gaan rijden, kijk je eerst of er plaats is, zet de auto op de baan en ga naar boven.
  • Neergaand verkeer op de trap heeft altijd voorrang. Als je de trap op wilt en er komt iemand naar beneden, blijf je achter de markering op de vloer staan.
  • Ben je klaar met rijden, ga je de trap af en meteen richting het circuit om je auto op te halen. Op dat moment is de trap vrij voor de volgende deelnemer.
  • Pak geen materialen van andere deelnemers op. Wees verstandig met baaninzetten. Gebruik handschoenen of keer een wagen om met je voet.
 • Aanmelding via MyRCM
  • Iedereen die zich via MyRCM aanmeld conformeert zich op de hoogte van de speciale richtlijnen.
  • Inschrijven kan uitsluitend met een MyRCM Account
  • Je schrijft je als persoon in, dus niet per klasse.
  • Iedereen kan zich tot maximaal 1 uur voor de sessie aan of afmelden.
  • Kom je niet, meld je af. Lukt het niet meer via MyRCM, stuur dan een mail naar secretaris@rchotwheels.nl
  • Kom je niet zonder je af te melden, of zonder geldige reden, wordt jouw inschrijving de volgende sessie geweigerd.
  • Schrijf je in per dagdeel dat je kunt en wilt rijden. Je mag voor beide dagdelen inschrijven, echter als één dagdeel het maximaal aantal deelnemers overschrijd, wordt er gekeken naar de laatst aangemelde dubbele inschrijving, Deze vervalt dan om ruimte te maken voor enkele inschrijvingen.
  • Er kunnen zich maximaal 22 deelnemers aanmelden per dagdeel, overige inschrijvingen komen op de wachtlijst. Je kunt pas komen rijden als je op de inschrijflijst staat, deze is maximaal 1 uur voor aanvang van de sessie definitief.

Slotwoord: deze maatregels zijn geldig tot er andere aankondigingen zijn. Ook kunnen de huidige regels altijd teruggedraaid worden. Dat ligt ook deels aan ons zelf. We moeten de richtlijnen van de overheid strikt volgen en respecteren. Het zijn uitzonderlijke tijden en onze gezondheid gaat voor alles!

Het Bestuur RC Hotwheels!

Back To Top