skip to Main Content

Dit is een privacyverklaring van Deventermodelautoclub RC HOT Wheels, gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 38025207Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: 

 1. lid wordt; 
 2. zich aanmeldt als sponsor; 
 3. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement; 
 4. zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven; 
 5. via het contactformulier contact met ons opneemt. 

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens: 

 1. Naam 
 2. Adres 
 3. E-mailadres
 4. (mobiel) telefoonnummer 
 5. Leeftijd 
 6. Geslacht 
 7. lidmaatschapsnummer 
 8. Gegevens wedstrijdklasse en transpondernummers 

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):  

 1. het lidmaatschap te effectueren; 
 2. nieuwsbrieven te verzenden; 
 3. contact met u op te nemen of te onderhouden; 
 4. de dienstverlening te verbeteren; 
 5. de website te optimaliseren; 
 6. uitnodigingen te verzenden; 
 7. wedstrijden te organiseren; 
 8. verzekering af te sluiten.

2 INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHTEN BEZWAAR 

2.1  U kunt contact opnemen met secretaris@rchotwheels.nl voor: 

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; 
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; 
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; 
 4. correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens; 
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door RC HOT Wheels. 

3  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS  

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. 

4 DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens die relevant zijn aan de volgende derden: 

 1. Sponsors 
 2. NOMAC (Nederlandse Organisatie Modelauto Clubs  
 3. Tamiya Cup Nederland 
 4. MyRCM 

4.2 Deze derden gebruiken de gegevens voor: Controle op lidmaatschap, promotie van onze sport en het vastleggen van uitslagen. 

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).  

4.4 Wij kunnen foto’s, met daarbij de namen van prijswinnaars van activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website.

5 BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. 

6  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen 

Back To Top