skip to Main Content

Gebruik circuit

T.b.v. correct gebruik van de RC Hotwheels accommodatie staan hieronder een aantal gebruiks- en gedragsregels die voor eenieder dienen te worden nageleefd (gast- en clubrijders) Doel van dit reglement is om een veilige en gezellige vereniging voor al onze leden en gasten te kunnen zijn.

Huishoudelijk reglement

 • Het betreden van het circuit is op eigen risico.
 • Op het circuit zijn alleen elektro aangedreven on-road rc auto’s toegestaan dus niet met buggy’s of andere off-road auto’s / brandstof rc auto’s
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade /of diefstal en schade aan derden.
 • Het rijden met de auto is alleen toegestaan vanaf de rijders stelling en alléén op het circuit.
 • Het is verboden tegen het verkeer in te rijden.
 • Het is verboden met de zender over de baan te lopen.
 • Buiten wedstrijden moet het afval mee naar huis genomen worden.
 • Bij het verlaten van de accommodatie dient deze schoon te zijn ook sigarettenpeuken horen hierbij. Neem hiervoor de benodigde acties

Sociaal reglement

Omdat de hobby voor iedereen een ontspanning is, dient men zich ervan bewust te zijn dat behulpzaamheid, gezelligheid, sportiviteit, respect en sociaal gedrag bijdragen tot het plezierig kunnen beoefenen van de hobby. Dit staat voor RC Hotwheels dan ook hoog in het vaandel en wordt geacht door alle (gast-) rijders nageleefd te worden.

 • Eenieder is behulpzaam naar de mederijders.
 • Iedereen rijdt voor zijn/haar plezier.
 • Iedereen gedraagt zich op een nette en correcte manier.
 • Indien iemand scheldt, zich misdraagt, onsportief is, asociaal opstelt of anderzijds buiten het boekje gaat zal deze door mederijders en/of bestuur aangesproken worden. Het is ter beoordeling van het bestuur of een gepaste actie ondernomen zal worden.

In acht nemen en uitvoeren van bovenstaande regels zal mede zorgen voor een gezellig samenzijn en het plezierig beoefenen van de hobby op de accommodatie van RC Hotwheels.

Veiligheid

Door de ontwikkelingen van LiPo accu’s en laders constateren wij als vereniging dat de rijders steeds vaker kiezen voor hoge laadstromen en “geoptimaliseerde” afslagdetectie tijdens het laden om zodoende het maximale uit de accu’s te halen. Het beleid van onze vereniging is niet alleen het promoten van de hobby maar tevens het waarborgen van de veiligheid van (gast)-rijders op en rond het circuit. Om hier zorg voor te dragen dient een ieder bewust te zijn van de “spelregels” die gelden bij gebruik van onze accommodatie.

Regels voor het laden en ontladen van Lipo accu’s, ook tijdens training

 • Laden conform CC/CV laadmethode
 • Gebruik van gesloten lipo-zak altijd verplicht
 • Laadstroom maximaal 12A
 • Ontladen Maximaal 20A
 • Spanning accu: maximaal 8.440 Volt
 • Lipo’s verwarmen is niet toegestaan.
 • Temperatuur accu: omgevingstemperatuur + maximaal 5 graden Celsius
 • bij gebruik van lipo-accu zonder afslag van min. Voltage in de regelaar is gebruik van lipo-buzzer verplicht, ook tijdens een training.

Wat betekent dit in de praktijk tijdens wedstrijden

Voor aanvang van de heat/finale wordt een voorkeuring van accuspanning/-temperatuur uitgevoerd door leden van de Technische Controle. Deze voorkeuring is bindend. Bij overschrijding van de maximale spanning/temperatuur mag de rijder NIET deelnemen aan de heat/finale en krijgt daarbij een officiële waarschuwing. In geval van een tweede overschrijding wordt de rijder verdere wedstrijddeelname ontzegd. Metingen uitgevoerd m.b.v. de door de Technische Controle gebruikte meetapparatuur is bindend. In het geval bijv. de accuspanning 8.441 Volt bedraagt wordt dus deelname aan de heat/finale ontzegd. TIP: Bied een “losse” accu ter keuring aan bij de Technische Controle om zeker te zijn dat deze voldoet aan de gestelde eisen.

 

HET BESTUUR

Back To Top